Автошкола в Киеве
Частные уроки вождения
Авто инструктор

Розділ VII

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки

Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  Севастопольська міські державні адміністрації можуть розширити перелік  статистичних  показників, якщо це необхідно для прийняття рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання не вправі запроваджувати звітність, не передбачену єдиною системою державного обліку показників дорожнього руху і його безпеки.

Стаття 43. Планування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Органами    виконавчої    влади    та    органами   місцевого самоврядування  в межах своєї компетенції здійснюються підготовка, затвердження і реалізація відповідних програм забезпечення безпеки дорожнього  руху. Розробка їх здійснюється на основі раціонального поєднання  територіального  та  галузевого  планування, формування взаємопов’язаних    збалансованих    показників    з   урахуванням соціально-економічних  і  екологічних  умов  конкретного  регіону, рівня  розвитку  дорожньої  мережі,  стану  аварійності  та  інших показників єдиної системи державного обліку дорожнього руху.

Програма забезпечення безпеки дорожнього руху повинна включати:
аналіз стану безпеки дорожнього руху та прогноз на певний період;
конкретні обгрунтовані цілі;
заходи, реалізація яких дозволить досягти намічених цілей;
вартість програми та джерела її фінансування;
форми і періодичність контролю за виконанням програми.

Стаття 44. Фінансування заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху

Фінансування заходів, передбачених програмами, а також інших заходів щодо забезпечення безпеки дорожнього руху здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, відрахувань міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об’єднань, місцевих бюджетів, позабюджетних коштів і фондів.

jdima | 16.12.2010 | В рубриках: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Комментарии закрыты.


Автошкола в Киеве © 2010-2016

«Деснянский Спортивно технический клуб Общества Содействия Обороне Украины»
г.Киев, ул. Шолом-Алейхема, 5-а
тел.

автобазар, продажа авто в Украине