Автошкола в Киеве
Частные уроки вождения
Авто инструктор

Архив рубрики «ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух»

Розділ I

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Завдання Закону України про дорожній рух

Закон регулює суспільні відносини у сфері дорожнього руху та його безпеки, визначає права, обов’язки і відповідальність суб’єктів - учасників дорожнього руху, міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади, об’єднань, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності та господарювання (далі - міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади та об’єднань).

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 28.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ II

КОМПЕТЕНЦІЯ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ, ОРГАНІВ ВЛАДИ
АВТОНОМНОЇ РЕСПУБЛІКИ КРИМ, МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЙ,
ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, МІНІСТЕРСТВ, ІНШИХ ЦЕНТРАЛЬНИХ
ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА ОБ’ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН.

Стаття 4. Компетенція Кабінету Міністрів України у сфері дорожнього руху

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 18.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ III

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 14. Учасники дорожнього руху

Учасниками дорожнього руху є особи, які використовують автомобільні дороги, вулиці, залізничні переїзди або інші місця, призначені для пересування людей та перевезення вантажів за допомогою транспортних засобів.
До учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, велосипедисти, погоничі тварин.
Учасники дорожнього руху мають право на:

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 18.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ IV

АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ, ВУЛИЦІ

Стаття 21. Автомобільні дороги, вулиці, їх поділ, користування ними

Автомобільна дорога, вулиця являє собою частину території, в тому числі в населеному пункті, призначену для руху транспортних засобів і пішоходів, з усіма розміщеними на ній спорудами.
Автомобільні дороги, вулиці поділяються на: загального користування, відомчі та приватні.
Автомобільні (позаміські) дороги загального користування поділяються на дороги державного та місцевого значення. Автомобільні дороги державного значення поділяються на магістральні та інші.
У містах вулиці та дороги поділяються на магістральні вулиці та дороги, дороги та вулиці місцевого значення.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 18.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ V

ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ

Стаття 29. Допуск транспортних засобів до участі у дорожньому русі

До  участі у дорожньому русі допускаються транспортні засоби, конструкція  і  технічний  стан яких відповідають вимогам діючих в Україні  правил,  нормативів  і стандартів, що мають сертифікат на відповідність цим вимогам, укомплектовані у встановленому порядку, а  у  разі,  якщо транспортний засіб згідно з цим Законом підлягає обов’язковому технічному контролю, пройшов такий контроль.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 16.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ VI

СТАНДАРТИЗАЦІЯ ТА НОРМУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 38. Завдання стандартизації та нормування дорожнього руху

Стандартизація та нормування дорожнього руху провадяться з метою встановлення обов’язкових норм, правил, вимог щодо організації та безпеки дорожнього руху.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 16.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ VII

ПЛАНУВАННЯ ТА ФІНАНСУВАННЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 42. Загальні положення єдиної системи обліку показників дорожнього руху і його безпеки

Рада  міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та  Севастопольська міські державні адміністрації можуть розширити перелік  статистичних  показників, якщо це необхідно для прийняття рішень в межах компетенції, наданої цим Законом.

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання не вправі запроваджувати звітність, не передбачену єдиною системою державного обліку показників дорожнього руху і його безпеки.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 16.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ VIII

МЕДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 45. Медичний огляд і переогляд кандидатів у водії і водіїв транспортних засобів

Медичний  огляд  проводиться  з  метою  визначення  здатності кандидатів у водії і водіїв до безпечного  керування транспортними засобами.  Зазначений  огляд  включає:   попередні,    періодичні, щозмінні передрейсові і післярейсові огляди, а  також  позачергові огляди, зумовлені необхідністю. Періодичність оглядів, порядок  їх проведення і направлення водіїв на позачергові огляди визначаються спільним актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування   державної   політики  у  сфері  охорони  здоров’я,  і Міністерства внутрішніх справ України ( z0308-13 ).

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 16.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ IX

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Стаття 49. Охорона навколишнього природного середовища

Міністерства, інші центральні органи державної виконавчої влади та об’єднання, що здійснюють проектування, виробництво та експлуатацію механічних транспортних засобів, зобов’язані вживати заходів щодо запобігання та зменшення викидів вказаними засобами забруднюючих речовин у навколишнє природне середовище, а також шуму і вібрації.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 11.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ Х

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Стаття 51. Завдання контролю у сфері дорожнього руху

Контроль у сфері дорожнього руху спрямований на забезпечення дотримання міністерствами, іншими центральними органами державної виконавчої влади та об’єднаннями, а також громадянами вимог законодавства України про дорожній рух.

Читать полностью »

Comments Off

jdima | 11.12.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ XI

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОРОЖНІЙ РУХ

Стаття 53. Відповідальність за порушення законодавства про дорожній рух

Юридичні та фізичні особи, винні в порушенні законодавства про дорожній рух, відповідних правил, нормативів і стандартів, несуть відповідальність згідно з законодавством України.

Comments Off

jdima | 06.11.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух

Розділ XII

МІЖНАРОДНІ УГОДИ

Стаття 54. Міжнародні угоди

Якщо міжнародною угодою України встановлено інші правила, ніж ті, що містяться у законодавстві України про дорожній рух, то застосовуються правила міжнародної угоди.

Comments Off

jdima | 06.11.2010 | Рубрики: ЗАКОН УКРАЇНИ Про дорожній рух


Автошкола в Киеве © 2010-2016

«Деснянский Спортивно технический клуб Общества Содействия Обороне Украины»
г.Киев, ул. Шолом-Алейхема, 5-а
тел.

автобазар, продажа авто в Украине